Would you like to use Brusheezy in English?

View in different language

Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

OPGELET: De oorspronkelijke overeenkomst is geschreven in het Engels, aangezien Brusheezy een bedrijf is in de Verenigde Staten. Hij is hier te lezen. Het volgende document is een vertaling van de referentieovereenkomst.

Brusheezy is een online serviceprovider zoals gedefinieerd in de Digital Millennium Copyright Act. We nemen de schending van het auteursrecht zeer serieus en zullen reageren op duidelijke meldingen van vermeende inbreuk op auteursrechten in overeenstemming met de DMCA.

Als u de auteursrechthebbende bent, of iemand bent die bevoegd is om op te treden namens de auteursrechthebbende, van welke content die op de Brusheezy-website verschijnt dan ook en ons geen toestemming wilt geven om door te gaan met het gebruik van voornoemde content of als u ons vraagt om een specifiek bestand waar u het gezag over heeft te verwijderen, moet u ons hier schriftelijk van op de hoogte stellen zodat wij de vermeende inbreukmakende content kunnen identificeren en deze kunnen onderzoeken en alle noodzakelijk maatregelen kunnen nemen inclusief de verwijdering of wijziging van deze content.

We kunnen helaas geen actie ondernemen als u ons niet voorziet van de volgende vereiste informatie. Stuurt u ons alstublieft een e-mail waarin de hieronder gevraagde gegevens zo nauwkeurig en volledig mogelijk zijn ingevuld. U kunt een schriftelijke melding via e-mail of de post sturen aan onze DMCA-agent (zoals hieronder vermeld).

Uw schriftelijke melding moet het volgende bevatten:

  • Uw elektronische of fysieke handtekening.
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het inbreuk maakt of wordt onderworpen aan de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden ontzegd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen om het materiaal te lokaliseren. Vermeld de specifieke URL(‘s) van de websites waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt. Zorg er ook voor dat u alle bestanden en/of teksten waarvan u beweert dat ze inbreuk maken beschrijft en ons vertelt welke actie u wilt dat wij ondernemen (bijvoorbeeld het volledig of gedeeltelijk verwijderen of wijzigen van het materiaal, enz.)
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat stellen om contact met u op te nemen, met gebruik van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een verklaring dat u volledig gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring die stelt dat de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waar de vermeende inbreuk op is gedaan.

Schriftelijke meldingen dienen als volgt naar onze aangewezen vertegenwoordiger te worden gestuurd:

DMCA AGENT: Shawn Rubel
2413 Nashville Road, Suite B13
Bowling Green, KY 42104
info[at]eezy.com

Onze reactie kan bestaan uit het verwijderen of ontoegankelijk maken van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. We kunnen ook proberen om de vermeende inbreukmaker op de hoogte te brengen, die op zijn beurt een verweer mag indienen in overeenstemming met de DMCA. Als de persoon gelijk heeft, kunnen we het materiaal in kwestie weer herstellen.